Saturday, 6 September 2014

Ennio Capece in album...tournée in Giappone 1999 a Fukuoka,Yamagugi,Simonoseky,Akita,Miyaghi con il pianista Matteo Napoli